pgs ts bs le tan son truong khoa ngoai nhi

PGS. TS. BS. LÊ TẤN SƠN

Trưởng Khoa Ngoại Nhi

1. Chuyên Khoa

Ngoại Nhi

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 35 năm công tác,học tập và giảng dạy trong lĩnh vực Ngoại Nhi-Tiết niệu ở các bệnh viện lớn trong nước như Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Pháp Việt, và các bệnh viện nước ngoài như Bệnh viên Edouard Herirot ở Pháp, Viện nhi Boston, Mỹ, PGS. TS. BS. Lê Tấn Sơn là một trong những bác sĩ tài năng trong đội ngũ y-bác sĩ ở Bệnh viện Quốc Tế City. Bên cạnh đó, bác sĩ còn có những tác phẩm khoa học được xuất bản thành sách, trở thành tài liệu nghiên cứu y học quan trọng trong ngành. 

3. Quá Trình Công Tác

 • 1980 – 1994: Bác sĩ Ngoại Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • 1994 – 2011: Bác sĩ Nhi – Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2008 – 2015: Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại nhi
 • 2011 – 2015: Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • 2/2015- nay: Cố vấn khoa Tiết Niệu,Bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • 2015 – nay: Trưởng khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Quốc Tế City
 • 1980 – nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại nhi – Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Các khóa tập huấn chuyên môn:
 • 2007- 2015: Bác sĩ hợp tác khoa Nhi – Tiết Niệu, Bệnh viện FV, Tp. Hồ Chí Minh
 • 5/1994 – 10/1994: Bác sĩ nội trú khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Edouard Herirot, Lyon, Pháp
 • 10/1998 – 7/1999: Thực tập sinh Cao cấp khoa Nhi – Tiết niệu, Bệnh viện Edouard Herirot, Lyon, Pháp
 • 4/2007: Thực tập sinh Cao cấp khoa Nhi – Tiết niệu, Bệnh viện Primary Childrent’s Medical Center, Mỹ.
 • 5/2007: Thực tập sinh Cao cấp khoa Nhi -Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Khoa Boston, Mỹ.

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1979: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 1986: Tốt nghiệp Chuyên khoa Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2007: Tốt nghiệp Tiến sĩ Phẫu thuật, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2010: Phó giáo sư khoa Ngoại Nhi, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh