Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 06/03/2021)

Khoa Bác sĩ T2  T3 T4 T5 T6 T7
01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3
C S C S C S C C S
Nội Trần Quang Bính x x x x x x  x x x x x
Dương Anh Phượng x x x x x x x x x x x
Hoàng Chân Phương  x x x x x x x x x x x
Da Liễu Lê Đức Thọ                     x
Nội Thận/ Lọc Thận Lê Ngọc Trân x x x x x x x x x x x
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x x x x x x x x x x x
Bùi Thị Xuân Nga  x x x x x x x x x x x
Ngoại Nguyễn Văn Khoa x   x       x        
Nguyễn Bảo Xuân Thanh x x x x x x x x x x x
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x x x x x x x x x x x
Đinh Đức Minh x x x x x x x x x x x
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x x x x x x x x x x x
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x x x x x x x x x x
Trần Văn Bé Bảy x   x   x   x        
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x x x x x x x x x x x
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu                      
Nguyễn Thi Hùng (9:00 - 11:30) x       x            
Võ Văn Sĩ     x        x        
Lê Trọng Nghĩa x x x x x x x x x x x
Nguyễn Tuấn Anh                     x
Trần Thị Mai Thy x x x x x x x x x x x
Sản Phụ Trần Thị Kim Xuyến x x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Cúc x x x x x x x x x x
Quách Văn x x x x x x x x x x
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  x x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Lệ Liễu x x x x x x x x x x
Nguyễn Xuân Tài x x x x x x x x x x
Mắt Trịnh Bạch Tuyết x       x       x    
Mai Thị Hương Thảo x x x x x x x x x x x
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng x x x x x x x x x x x
Đỗ Đức Tín x x x x x x x x x x x
Lê Hoàng Ngọc Trâm x x x x x x x x x x x

Ghi chú:

Ghi chú:

  • Dấu x: Có khám bệnh.
  • Dấu "-": Nghỉ.
  • "S": Sáng' "C": Chiều.

Bệnh viện Quốc tế City

Phòng khám Pharmacity Quốc Hương, Quận 2 (Quản lý bởi Bệnh viện Quốc tế City)

  • Địa chỉ: Số 44 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.
  • Điện thoại: (028) 700 3350 - EXT: 1346. 
  • Thời gian hoạt động: Từ 7:30 đến 20:30.
  • Phí khám: 70.000 Đ/lần khám.