Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)

Khoa Bác sĩ T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7
C S C S C S C C S C S C
Nội Dương Anh Phượng - - -
Hoàng Chân Phương  - - -
Nội Tiết Trần Thanh Bình - - - - -
Cấp cứu Đặng Quang Thuyết  -  -  -
Nguyễn Bảo Hòa - - - - -
Da Liễu Lê Đức Thọ - - - - - - - - -
Nguyễn Bảo Hòa - - - - - - - -
Chẩn đoán hình ảnh Hà Thị Thanh Tuyền - - -
Nguyễn Thị Diễm Trang - - -
Nguyễn Tấn Phúc - - -
Nguyễn Thị Thanh Việt - - -
Ông Kiến Huy - - -
Nội Thận/Lọc Thận Lê Ngọc Trân - - -
Tim Mạch   - - - - - - - - - - - - - -
Bùi Thị Xuân Nga  - - -
Ngoại Nguyễn Văn Khoa - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Bảo Xuân Thanh - - -
                             
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang - - -
Đinh Đức Minh - - -
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú - - -
Chấn thương chỉnh hình Trần Văn Bé Bảy       - - -
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà           - - -
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu - - - - - - - - - - - - -
Trần Thị Mai Thy - - -
Phụ Sản Tạ Thị Thanh Thủy - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Vũ Mỹ Linh  - - -
Trần Thế Lộc - - -
BS.CKII. Phạm Minh Khôi Nguyên  - - -
Nguyễn Xuân Công - - -
Nguyễn Ngân Hà  - - - - - - - - - - - - -
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  - - -
Dương Thị Kim Cúc - - -
Nguyễn Thị Lệ Liễu - - -
Nguyễn Xuân Tài - - -
Lê Thị Ngọc Trân - - -
Mắt Trịnh Bạch Tuyết - - - - - - - - - - -
Mai Thị Hương Thảo - - -
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng - - -
Đỗ Đức Tín - - -

Dấu : Có khám bệnh | Dấu "-": Nghỉ | "S": Sáng' "C": Chiều.

 

Bệnh viện Quốc tế City