Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

Khoa Bác sĩ T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10
C S C S C S C C S C S C
Nội Dương Anh Phượng x x x x x x x x x x x - - -
Hoàng Chân Phương  x x x x x x x x x x x - - -
Nội Tiết Trần Thanh Bình x x x x - - x x x x x - - -
Da Liễu Lê Đức Thọ - - x x - - x x - - x - - -
Chẩn đoán hình ảnh Hà Thị Thanh Tuyền x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Thị Diễm Trang x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Tấn Phúc x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Thị Thanh Việt x x x x x x x x x x x - - -
Ông Kiến Huy x x x x x x x x x x x - - -
Nội Thận/ Lọc Thận Lê Ngọc Trân x x x x x x x x x x x - - -
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x x x x x x x x x x x - - -
Bùi Thị Xuân Nga  x x x x x x x x x x x - - -
Ngoại Nguyễn Văn Khoa x - - - x - x - - - - - - -
Nguyễn Bảo Xuân Thanh x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Công Uẫn x x x x x x x x x x x - - -
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x x x x x x x x x x x - - -
Đinh Đức Minh x x x x x x x x x x x - - -
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x x x x x x x x x x x - - -
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x x x x x x x x x x x - - -
Trần Văn Bé Bảy x x x x x x - - - - - - - -
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x x x x x x x x x x x - - -
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu - - - - x - - - - - - - - -
Trần Thị Mai Thy x x x x x x x x x x x - - -
Sản Tạ Thị Thanh Thủy x - x - x - x - x - x - - -
Nguyễn Vũ Mỹ Linh  x x x x x x x x x x x - - -
Trần Thế Lộc x x x x x x x x x x x - - -
BS.CKII. Phạm Minh Khôi Nguyên  x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Xuân Công x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Ngân Hà  - - - - x  - - - - - - - - -
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  x x x x x x x x x x x - - -
Dương Thị Kim Cúc x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Thị Lệ Liễu x x x x x x x x x x x - - -
Nguyễn Xuân Tài x x x x x x x x x x x - - -
Lê Thị Ngọc Trân - - - - - - - - - - x - - -
Lâm Mỹ Huyền x x x x x x x x x x x - - -
Mắt Trịnh Bạch Tuyết x - - - x - - - x - - - - -
Mai Thị Hương Thảo x x x x x x x x x x x - - -
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng x x x x x x x x x x x - - -
Đỗ Đức Tín x x x x x x x x x x x - - -

Dấu x: Có khám bệnh | Dấu "-": Nghỉ | "S": Sáng' "C": Chiều.

Bệnh viện Quốc tế City