Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/05/2020)

Khoa Bác sĩ Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5
C S C S C S C C S
Nội Trần Quang Bính x -  x -  x  -  x - x - x
Dương Anh Phượng x -  x  - x - x - x - x
Hoàng Chân Phương  x - x - x - x - x - x
Da Liễu Lê Đức Thọ  - - -  - x - x - x
Thận Dương Thị Thanh Tâm x x x x x x x x x x x
Lê Ngọc Trân x - x - x - x - x - x
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x - x - x - x - x - x
Bùi Thị Xuân Nga  x - - x - x - x - x
Ngoại Nguyễn Tấn Cường x -  - x - - - x - -
Nguyễn Văn Khoa  - -  x  -  - - - - - -
Nguyễn Bảo Xuân Thanh - -  x - x - x - x - -
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x -  x - x - x - x - x
Đinh Đức Minh x - x - x - x - x - x
Ung Bướu Trần Vương Thảo Nghi x x  x x  x x x x x x -
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x - - x - x - x - x
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x - - x - x - x -
Trần Văn Bé Bảy x - -  - - x - -  -  -
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x -  x - x - x - x - x
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu - - - - - - - - - - -
Nguyễn Thi Hùng (9:00 - 11:30 sáng) x - - x - - - - - -
Võ Văn Sĩ - - x - - x - -  - -
Lê Trọng Nghĩa x - - x - x - x -
Trần Thị Mai Thy x -  x - x - x - x - x
Huỳnh Thị Hồng Đào - -  - - - - - - - - -
Sản Phụ Trần Thị Kim Xuyến x - - x - x - x -
Nguyễn Thị Cúc x - - x - x - x -
Quách Văn x - x - x - x - x -
Bùi Thị Phương Nga - - - - - - x - - - -
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  x - - x - x - x -
Nguyễn Thị Lệ Liễu x - - x - x - x -
Nguyễn Xuân Tài x - x - x - x - x -
Mắt Trịnh Bạch Tuyết x - - - x - x - -
Mai Thị Hương Thảo x -  x - x - x - x - x
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng x - - x - x - x - x
Đỗ Đức Tín x - x - x - x - x - x
Võ Thanh Hải x - x - x - x - x - -

Ghi chú:

  • Dấu x: Có khám bệnh.
  • Dấu "-": Nghỉ.
  • "S": Sáng' "C": Chiều.

Bệnh viện Quốc tế City

Phòng khám Pharmacity Quốc Hương, Quận 2 (Quản lý bởi Bệnh viện Quốc tế City)

  • Địa chỉ: Số 44 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.
  • Điện thoại: (028) 700 3350 - EXT: 1346. 
  • Thời gian hoạt động: Từ 7:30 đến 20:30.
  • Phí khám: 70.000 Đ/lần khám.