Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)

Khoa Bác sĩ T2  T3 T4 T5 T6 T7
29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12
C S C S C S C C S
Nội Dương Anh Phượng  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
Hoàng Chân Phương  x x x x x x x x x x x
Da Liễu Lê Đức Thọ  -  -  -  -  -  - x
Nội Thận/ Lọc Thận Lê Ngọc Trân x x x x x x x x x x x
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x x x x x x x x x x x
Bùi Thị Xuân Nga  x x x x x x x x x x x
Ngoại Nguyễn Văn Khoa - x x - - x x x
Nguyễn Bảo Xuân Thanh x x x x x x x x x x x
Đào Văn Cam x x x x - - x x x x -
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x x x x x x x x x x x
Đinh Đức Minh x x x x x x x x x x x
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x x x x x x x x x x x
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x x x x x x x x x x
Trần Văn Bé Bảy x  - x  - -  - x - - - -
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x x x x x x x x x x x
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu  -  - - -  -  -  -
Nguyễn Thi Hùng (9:00 - 11:30) x  - x -  -  - -
Võ Văn Sĩ  -  - - - -  -  -  -  -  -
Lê Trọng Nghĩa x x x x x x x x x x x
Nguyễn Tuấn Anh  -  -  - - -  - - -  - -
Trần Thị Mai Thy x x x x x x x x x x x
Sản Tạ Thị Thanh Thủy x x x x x x x x x x x
Trần Thế Lộc x x x x x x x x x x x
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  x x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Lệ Liễu x x x x x x x x x x
Nguyễn Xuân Tài x x x x x x x x x x
Mắt Trịnh Bạch Tuyết x - - - x - - - x - -
Mai Thị Hương Thảo x x x x x x x x x x x
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng x x x x x x x x x x x
Đỗ Đức Tín x x x x x x x x x x x
Lê Hoàng Ngọc Trâm x x x x x x x x x x x

Dấu x: Có khám bệnh | Dấu "-": Nghỉ | "S": Sáng' "C": Chiều.

Bệnh viện Quốc tế City