Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022)

Khoa Bác sĩ T2  T3 T4 T5 T6 T7
26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10
C S C S C S C C S
Nội Dương Anh Phượng x x  x  x  x  x x x x x  x
Hoàng Chân Phương  x x x x x x x x x x x
Nội Tiết Trần Thanh Bình x x x x - - x x x x x
Nội Thận/ Lọc Thận Lê Ngọc Trân x x x x x x x x x x x
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x x x x x x x x x x x
Bùi Thị Xuân Nga  x x x x x x x x x x x
Ngoại Nguyễn Văn Khoa - - - - x - - - - - -
Nguyễn Bảo Xuân Thanh x x x x x x x x x x x
Đào Văn Cam x x x x - - x x x x -
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x x x x x x x x x x x
Đinh Đức Minh x x x x x x x x x x x
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x x x x x x x x x x x
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x x x x x x x x x x
Trần Văn Bé Bảy x x x  - -  - x x - - -
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x x x x x x x x x x x
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu - -  -  - x - - - - -
Lê Trọng Nghĩa x x x x x x x x x x x
Trần Thị Mai Thy x x x x x x x x x x x
Sản Tạ Thị Thanh Thủy x - x - x - x - x - x
Trần Thế Lộc x x x x x x x x x x x
Cao Xuân Mari Hồng Hạnh x x x x x x x x x x x
Nguyễn Xuân Công x x - - - - - - - - -
Nguyễn Ngân Hà  -  - x  - - - - -
Nhi  Nguyễn Bạch Huệ  x x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Lệ Liễu x x x x x x x x x x
Nguyễn Xuân Tài x x x x x x x x x x
Mắt Trịnh Bạch Tuyết x - - - x - - - x - -
Mai Thị Hương Thảo x x x x x x x x x x x
EHS - Sức khỏe tổng quát  Hà Thị Kim Hồng x x x x x x x x x x x
Đỗ Đức Tín x x x x x x x x x x x

Dấu x: Có khám bệnh | Dấu "-": Nghỉ | "S": Sáng' "C": Chiều.

Bệnh viện Quốc tế City