Lịch làm việc của Bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

Khoa Bác sĩ phụ trách Thứ hai  Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng
Khoa Nội            
Nội Tổng Hợp Trần Quang Bính x x  x x x x x  x  x x
Dương Anh Phượng x x x x x x x x  
Hoàng Chân Phương  x x   x x x x x x x x
Thận Dương Thị Thanh Tâm x x x x x x x x x x
Lê Ngọc Trân x x x x x x x x x x x
Tim Mạch Nguyễn Hữu Tùng  x x x x x x x x x x x
Bùi Thị Xuân Nga  x x x x x x x x x x
Nhóm BS Tim mạch hợp tác x       x   x   x    
Khoa Ngoại            
Ngoại Tổng Quát Nguyễn Tấn Cường x x     x x     x x  
Nguyễn Văn Khoa x x  x  x     x x     x
Nguyễn Bảo Xuân Thanh x x  x x x x x x x x
Nội Tiêu Hóa Lê Kim Sang x x  x x x x x x x x x
Viêm Gan Võ Duy Thông x x                  
Ngoại Lồng Ngực Huỳnh Minh Đăng x x       x          
Ung Bướu Trần Vương Thảo Nghi x x  x  x  x  x x  x x  
Trung Tâm Mạch Máu  Trịnh Vũ Nghĩa     x           x    
Dương Đình Bảo     x           x    
Đặng Hanh Tuấn      x           x    
Lê Đức Tín     x           x    
Tai Mũi Họng Lê Quốc Tú x x x x x x x x
Nguyễn Phước Huy x       x       x    
Chỉnh Hình Phạm Chí Lăng  x x x x x x x  x
Trần Văn Bé Bảy x     x   x        
Niệu Nguyễn Thị Thái Hà x x  x  x x x x x x x x
Nội/Ngoại Thần kinh Huỳnh Hồng Châu              x        
Võ Văn Sĩ x x x   x x x        
Lê Trọng Nghĩa x x  x  x  x x  x x
Trần Minh Luận x x x x x x x x x x x
Trần Thị Mai Thy x x  x  x x x x x x x x
Huỳnh Thị Hồng Đào x x  x  x x x x x x x x
Khoa Phụ sản            
 Sản - Phụ khoa Trần Thị Kim Xuyến x x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Cúc x x x x x x x x x
Quách Văn x x x x x x x x x x x
Bùi Thị Phương Nga x x         x x      
Nguyễn Trọng Lưu x x             x x  
Khoa Nhi            
  Nguyễn Bạch Huệ  x x x x x x x x x
Nguyễn Thị Lệ Liễu x x x x x x x x x x
Nguyễn Xuân Tài x x x x x x x x x x x
Lê Thị Thanh Hương x x       x         x
Khoa Mắt            
  Trịnh Bạch Tuyết x x     x       x    
Mai Thị Hương Thảo x x  x  x x x x x x x x
Khoa Khám sức khỏe tổng quát (EHS)           
  Hà Thị Kim Hồng x x x x x x x x x x
Đỗ Đức Tín x x x x x x x x x x x
Võ Thanh Hải x x x x x x x x x x x

 

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY

Số 3, Đường 17A, P.Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (8428) 6280 3333 - Fax: (8428) 6290 8800

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.