Thông tin Bảo hiểm tại Bệnh viện Quốc tế City:

STT Chính sách
1

Chính sách bảo hiểm y tế tư nhân

2

Chính sách bảo hiểm Y tế Việt Nam

3

Quy trình bảo lãnh viện phí ngoại trú

4

Quy trình bảo lãnh viện phí nội trú

 

DANH SÁCH CÔNG TY BẢO HIỂM TƯ NHÂN

 

STT Hình ảnh Tên Công ty
 1 CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
CMN GLOBAL INC
INSMART HCM
CÔNG TY TNHH WELL BE VIỆT NAM
EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO.LTD
 7 Công ty cổ phần FTCClaims CÔNG TY CỔ PHẦN FTCCLAIMS
AETNA GLOBAL BENEFITS (ASIA PACIFIC) LIMITED
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
10   

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TỔNG HỢP GROUPAMA VIỆT NAM

11   PING AN HEALTH INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD.
12  EUROP ASSISTANCE HOLDING
13  TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
14   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
15   

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

16 PACIFIC CROSS VIỆT NAM - BH HÙNG VƯƠNG
17  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
18  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) 
19   EURO-CENTER THAILAND
20   TRAILS OF INDOCHINA, HCM, VIETNAM
21   

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY

22  VPĐD CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẢO HIỂM PVI PHÍA NAM - TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
23  MSH INTERNATIONAL (Thailand) Limited
24  AIG TRAVEL ASIA PACIFIC PTE LTD
25  ASIAN ASSISTANCE THAILAND CO, LTD
26  SOUTH AISA SERVICE (CÔNG TY DỊCH VỤ NAM Á)
27    

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TỔNG HỢP GROUPAMA VIỆT NAM

28 CÔNG TY TNHH APRIL VIỆT NAM
 29  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH SMART
SMART ADJUSTING JOINT STOCK COMPANY

30    CÔNG TY BẢO HIỂM CATHAY LIFE VIỆT NAM
 31   CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON LIFE
 32  

 UNITED HEALTHCARE GLOBAL

33     CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH
34

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENERALI VIỆT NAM

 

>> Xem thêm Điều kiện và quyền lợi sử dụng BHYT nhà nước