Phó Giám Đốc Y Khoa & Trưởng khoa Nội tổng quát.

Bác sĩ Trưởng Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu

Bác sĩ Trưởng khoa Sản & Phụ khoa

Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Bác sĩ Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Bác sĩ Chuyên Khoa Sức Khỏe Tổng Quát và Tâm Thần kinh

Bác sĩ chuyên khoa Dinh Dưỡng.

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nội soi

Bác sĩ chuyên Khoa Nhi.