Phó Giám Đốc Y Khoa & Trưởng khoa Nội tổng quát.

Trưởng khoa Cấp cứu

Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Trưởng Khoa Tim Mạch

Trưởng khoa Sản & Phụ khoa

Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát & Nội Tiết

Trưởng Khoa Tiêu Hóa & Nội Soi Tiêu Hóa

Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực

Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát