Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nội soi

Bác sĩ chuyên Khoa Nhi.

Bác sĩ Ngoại (phẫu thuật) Thần Kinh

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát (EHS)

Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp & Quản lý Chất lượng.

Bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Tích Cực

Bác sĩ Trưởng khoa Ung Bướu

Bác sĩ Ngoại Tổng Quát (phẫu thuật)

Bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực-Tim-Mạch

Bác sĩ Nội phổi và Phẫu thuật lồng ngực.