Trưởng khoa Cấp cứu

Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Trưởng Khoa Tim Mạch

Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát & Nội Tiết

Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Trưởng Khoa Tiêu Hóa & Nội Soi Tiêu Hóa

Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực

Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát

Bác sĩ Trưởng khoa Mắt

Bác sĩ Khoa Phụ Sản