Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Y Khoa, Trưởng Khoa Ngoại.

Phó Giám Đốc Y Khoa & Trưởng khoa Nội tổng quát.

Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp & Quản lý Chất lượng.

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh

Phó Giám Đốc Y Khoa & Trưởng khoa Gây mê/Hồi sức tích cực 

Bác sĩ Trưởng Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu

Bác sĩ Trưởng khoa Sản & Phụ khoa

Chức vụ:  Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Bác sĩ Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu