Giám đốc Y Khoa kiêm Trưởng Khoa Phụ Sản

Phó Giám đốc Y Khoa, Trưởng khoa Cấp cứu

Trưởng Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng khoa Mắt

Bác sĩ phụ trách Nội Tổng Quát (Hô hấp)

Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe Tổng Quát & Nội Tiết

Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Trưởng Khoa Tiêu Hóa & Nội Soi Tiêu Hóa

Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực

Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát