Phó Giám Đốc Y Khoa & Trưởng khoa Nội tổng quát.

Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp & Quản lý Chất lượng.

Bác sĩ Trưởng Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu

Bác sĩ Trưởng khoa Sản & Phụ khoa

Chức vụ:  Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Bác sĩ Trưởng khoa Nhi & Hồi sức Tích cực Sơ sinh

Bác sĩ chuyên khoa Dinh Dưỡng.

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nội soi

Bác sĩ chuyên Khoa Nhi.