• Điều chỉnh giờ hoạt động của phòng khám Nhi
  • Chương trình chăm sóc mẹ và bé tại nhà Bệnh viện quốc tế Thành Đô
  • Phòng khám nha Bệnh viện Quốc tế City
  • Lớp học làm cha mẹ tại BVQT Thành Đô
  • Những điều cần biết về cấy ốc tai...
  • Bác sỹ đầu tiên trong cả nước mổ...
 

Bản quyền © 2013 thuộc về Bệnh Viện Quốc Tế City.