• Điều chỉnh giờ hoạt động của phòng khám Nhi
  • Chương trình chăm sóc mẹ và bé tại nhà Bệnh viện quốc tế Thành Đô
  • Lớp học làm cha mẹ tại BVQT Thành Đô
  • Cấy ốc tai điện tử
 

Bản quyền © 2013 thuộc về Bệnh Viện Quốc Tế City.