Thời gian làm việc của bệnh viện quốc tế city

2 years 11 months ago #1666 by admin
Bệnh viện Quốc tế City Lịch làm việc:

Bệnh viện Quốc tế City làm việc từ THỨ HAI ĐẾN SÁNG THỨ BẢY
  • Sáng từ 7:30 - 12:00; Chiều từ 13:00 - 16:30
  • Thứ bảy: Sáng 07:00 - 12:00; Chiều nghỉ
  • Chủ nhật: Nghỉ
Quý khách nếu muốn khám ngoài giờ hoặc khám vào chiều thứ bảy, chủ nhật vui lòng đến Khoa Cấp cứu. ĐT khoa cấp cứu: 028 6290 1155

Please Log in or Create an account to join the conversation.