Bác sĩ chuyên khoa Gây mê Hỗi sức

Chuyên khoa: Gây Mê Hồi Sức

Thông tin bác sĩ

Bác sĩ Uông Tuyết Nhung tốt nghiệp Y Khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM. Bác sĩ đã không ngừng phấn đấu phát triển chuyên môn trong "chăm sóc gây mê hồi sức chất lượng cao".

  • Học vị:  Bác sĩ chuyên khoa cấp 1

Quá trình công tác

  • 1 / 2004-12 / 2008: Bác sĩ Nội tổng quát và Bác sĩ Chạy thận nhân tạo Bệnh viện Bình Thạnh.
  • 1 / 2009 - hiện tại: Bác sĩ Gây mê tỗng quát và Bác sĩ chạy tuần hoàn ngoài cơ thể trong mổ tim hở Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Bằng cấp chuyên môn

  • 2003 Tốt nghiêp Y khoa, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM.
  • 2007 Siêu âm tổng quát, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM.
  • 2008 Chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
  • 2010 Gây mê sơ bộ, Đại học Y Dược TPHCM.
  • 2011 Chạy tuần hoàn ngoài cơ thể trong mổ tim hở, Viện Tim TPHCM và Thái Lan.
  • 2014 Hoàn tất khóa đào tạo Chuyên khoa 1 Gây mê hồi sức, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM.

Lịch làm việc

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ