Bác sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch

1. Chuyên Khoa

Tim Mạch

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với bề dày 16 năm công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Quốc Tế City, Bác sĩ Bùi Thị Xuân Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về nội tim mạch.

Học hàm – học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I

3. Quá Trình Công Tác

2001-2005: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão Khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

2005-2013: Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim Mạch, bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

2013-nay: Bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

2001: Tốt Nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Lão Khoa, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

2012: Thạc sĩ Chuyên ngành Lão Khoa, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ