Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thần Kinh

1. Chuyên Khoa

Nội Thần Kinh

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Trần Thị Mai Thy có trên 13 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện viện Nhân Dân 115. Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực động kinh, điện não, tai biến mạch máu não.

Học hàm – học vị: Thạc sĩ Bác sĩ


3. Quá Trình Công Tác

• 1/2013 – 01/2015: Bác sĩ Luân khoa (Nội tiêu hóa – Nội tiết – HSTC – Thận nội – Nội thần kinh – Tim mạch), Bệnh viện Nhân dân 115, TP. HCM

• 02/2005 – 2016: Bác sĩ Điều trị, Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115, TP. HCM

• 8/2016 – đến nay: Bác sĩ khoa Thần kinh, bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

• 12/2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM

• 06/2013: Tốt nghiệp khóa học Tiếng Anh chuyên nghành, do trường ASTON University phối hợp cùng trưởng Đại học Y dược TP. HCM

• 11/2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần kinh, Đại học Y dược, TP. HCM

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ