Trưởng khoa Sản & Phụ khoa

Chuyên Khoa:

Sản Phụ Khoa

Thông Tin Bác Sĩ
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 1987 và Thạc sĩ Y khoa năm 2004, Bác sĩ Xuyến có nhiều năm kinh nghiệm trong khoa Sản Phụ. Bác sĩ từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong các bệnh viện lớn như Trưởng khoa Sanh dịch vụ Bệnh viện Hùng Vương. Trong công tác giảng dạy, Bác sĩ Xuyến có nhiều đóng góp khi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm bộ môn Sản Phụ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Học hàm – học vị: Thạc sĩ Bác sĩ

Quá Trình Công Tác
1987 – 2004: Bác sĩ điều trị khoa Cấp cứu, khoa Sản bệnh, khoa Sanh Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Giảng viên Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM
2004 – 2007: Bác sĩ Phó khoa Sanh Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
2007 – 2011: Bác sĩ Trưởng khoa Sanh Dịch vụ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
2004 – 2013: Phó Chủ nhiệm bộ môn Sản Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Từ 2013 đến nay: Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Quốc tế City, TP.HCM

Bằng Cấp Chuyên Môn
1987: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
2004: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Y Dược TP.HCM

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ