Bác sĩ Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức

 Chuyên khoa: Gây Mê Hồi Sức

1. Thông tin Bác sĩ:

Từng công tác tại khoa Gây Mê Hồi Sức tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bác sĩ Lục Chánh Trí đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng tham gia nghiên cứu, thực tập tại các bệnh viện nước ngoài như Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và Viện tim Quốc gia Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện tại, bác sĩ Lục Chánh Trí đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức Bệnh viện Quốc tế City.

Học hàm - học vị: Thạc sĩ Y Khoa

2. Quá trình công tác:

2001 – 2007: Bác sĩ Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Chợ Rẫy.

2007 – 2013: Bác sĩ Gây Mê Hồi Sức, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

2013 – nay: Trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Quốc tế City.

3. Bằng cấp chuyên môn:

1999: Bác sĩ Đa Khoa, trường Đại học Y Dược TPHCM.

2005: Nghiên cứu sinh lâm sàng chuyên ngành Gây Mê Hồi Sức Tổng Quát, Gây Mê Hồi Sức tim mạch và Tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Korea.

2010: Bác sĩ thực tập chuyên ngành Gây Mê Hồi Sức và Hồi Sức Tích Cực Nhi Khoa, Viện tim Quốc gia Kuala Lumpur, Malaysia.

2011: Thạc sĩ Y Khoa, Đại học Y Dược TPHCM.

4. Lịch làm việc

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ