Bác sĩ Trung Tâm Thận Nhân Tạo (BBraun hợp tác CIH)

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh

Bác sĩ Chấn thương-Chỉnh hình & Phẫu thuật Cột sống

Bác sĩ Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

Bác sĩ chuyên khoa Tiết Niệu

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê Hỗi sức

Bác sĩ Sản khoa & Phụ khoa

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Mắt

Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu

Bác sĩ chuyên khoa Khám sức khỏe Tổng quát

Bác sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch