Bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Tích Cực

Bác sĩ Ngoại Tổng Quát

Bác sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình & Cơ Xương Khớp

Bác sĩ Trung Tâm Thận Nhân Tạo (BBraun hợp tác CIH)

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh

Bác sĩ Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

Bác sĩ chuyên khoa Tiết Niệu

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê Hỗi sức

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Mắt

Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu

Bác sĩ chuyên khoa Khám sức khỏe Tổng quát