Bác sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình & Cơ Xương Khớp

Bác sĩ Trung Tâm Thận Nhân Tạo (BBraun hợp tác CIH)

Bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh

Bác sĩ Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

Bác sĩ chuyên khoa Tiết Niệu

Bác sĩ chuyên khoa Gây mê Hỗi sức

Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Mắt

Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu

Bác sĩ chuyên khoa Khám sức khỏe Tổng quát

Bác sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch

Bác sĩ Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức