Trưởng Khoa Phụ Sản

Bác sĩ Gây mê Hồi sức

Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Quát

Bác sĩ Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Bác sĩ Chuyên Khoa Sức Khỏe Tổng Quát và Tâm Thần kinh

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nội soi

Bác sĩ chuyên khoa Nhi

Bác sĩ Ngoại (phẫu thuật) Thần Kinh

Bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Tích Cực

ThS.BS Nguyễn Văn Khoa- Bác sĩ Ngoại Tổng Quát (phẫu thuật), hợp tác tại Khoa Ngoại Tổng Quát Bệnh viện Quốc tế City.

Bác sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình & Cơ Xương Khớp