Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Y Khoa Gia Đình - Nội Thần Kinh

1. Chuyên Khoa

Khám Sức Khỏe Tổng Quát

2. Thông Tin Bác Sĩ

15 năm kinh nghiệm thực hành chuyên khoa Nội thần kinh tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, chuyên về bệnh lý mạch máu não và các bệnh lý nặng-cấp cứu nội thần kinh. Nghiên cứu sinh về bệnh lý mạch máu não cho luận án thạc sĩ Y khoa.
8 năm kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp chương trình nội trú chuyên khoa Y học gia đình tại bang Minnesota, Hoa Kỳ năm 2006-2009.

Học hàm – học vị: Thạc sĩ Y Khoa - Bác sĩ Y Khoa gia đình (ECFMG) tại Hoa Kỳ

3. Quá Trình Công Tác

1995 – 2000: Bác sĩ khoa Nội thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy

2001-2009: Bác sĩ nội trú chuyên khoa Y học gia đình, bệnh viện Regions và Fairview Medical Center, Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

1988: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

1993: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 nội thần kinh, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

2006: Tốt nghiệp chứng chỉ tương đương bác sĩ Y khoa gia đình (ECFMG) tại Hoa Kỳ.

  Sáng Chiều
Thứ 2 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 3 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 4 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 5 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 6 7:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Thứ 7 7:30 - 11:30 Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ