Giám đốc Y khoa & Bác sĩ trưởng khoa Ngoại tổng quát

Bác sĩ Chấn Thương Chỉnh Hình & Cơ Xương Khớp

Bác sĩ Trưởng khoa Mắt

Bác sĩ Ngoại (phẫu thuật) Tổng Quát

Bác sĩ Trung Tâm Thận Nhân Tạo (BBraun hợp tác CIH)

Bác sĩ Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

Bác sĩ Sản khoa & Phụ khoa

Bác sĩ Chấn thương-Chỉnh hình & Phẫu thuật Cột sống