Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Y Khoa Gia Đình - Nội Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chức vụ: Trưởng Khoa, Mắt

Chức vụ: Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Gây Mê - Hồi Sức Cấp Cứu

Chức danh: Bác sĩ chuyên khoa, Sản-Phụ Khoa

Chức danh: Bác sĩ chuyên khoa, Khám Tổng Quát

Chức danh: Bác sĩ chuyên khoa, Tai Mũi Họng

Chức danh: Bác sĩ chuyên khoa, Ung Bướu

Chức danh: BS Sản - Phụ Khoa.