Bác sĩ Ngoại Tổng Quát (phẫu thuật)

Bác sĩ Trung Tâm Thận Nhân Tạo (BBraun hợp tác CIH)

Bác sĩ chuyên khoa Nội Tổng Quát (EHS)

Bác sĩ Trưởng khoa Ung Bướu

Giám đốc Y khoa & Bác sĩ trưởng khoa Ngoại tổng quát

Bác sĩ chuyên Khoa Nhi.

Giám đốc Kế hoạch tổng hợp & Quản lý chất lượng

Bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực-Tim-Mạch

Phó Giám Đốc Y Khoa & Trường khoa Nội tổng quát

Bác sĩ Ngoại (phẫu thuật) Thần Kinh

Bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Tích Cực

Bác sĩ Nội phổi và Phẫu thuật lồng ngực.