Thứ ba, 29/01/2019

Bệnh viện Quốc tế City vinh dự là thành viên của American Chamber of Commerce in Vietnam - AmCham (Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam). Đây là một hiệp hội độc lập của các công ty với mục tiêu xúc tiến hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Mục tiêu hoạt động của AmCham:

  • Thúc đẩy sự phát triển thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
  • Cung cấp một diễn đàn nơi các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam có thể xác định và thảo luận về hoạt động thương mại tại Việt Nam.
  • Làm việc với các tổ chức ở Việt Nam về các vấn đề chung.
  • Duy trì quan hệ với các phòng thương mại tại Hoa Kỳ và các phòng thương mại hoặc tổ chức thương mại khác.

AmCham Việt Nam tại TP.HCM đã trở thành thành viên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ từ năm 1996, đại diện cho 3 triệu doanh nghiệp, 2.800 phòng tiểu bang và địa phương, 830 Hiệp hội doanh nghiệp và 102 phòng thương mại của Mỹ ở 82 quốc gia.

Là thành viên của AmCham, Bệnh viện Quốc tế City sẽ có cơ hội độc quyền tiếp cận với những công cụ chuyên môn hỗ trợ quảng bá thương hiệu công ty và một mạng lưới quan hệ online với những thành viên khác thông qua Trung tâm Thông tin Thành viên.

Trở thành thành viên của AmCham Việt Nam, Bệnh viện Quốc tế City đang góp phần vào việc xúc tiến thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trên chặng đường thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

Hy vọng, là thành viên của Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam, Bệnh viện Quốc tế City sẽ là nhịp cầu sức khỏe cho bạn bè quốc tế và là nơi khám chữa bệnh uy tín, chất lượng cao.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.

ĐT: (8428) 6280 3333 (Máy nhánh 0) để gặp tổng đài viên.

Website: www.cih.com.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienQuocTeCity