Xuất xứ: Pháp

Chỉ định

  • Vaxigrip được chỉ định để phòng cúm mùa do các chủng virus có trong thành phần của vắc xin. Và không có tác dụng phòng cúm với các chủng virus khác không có trong vắc xin.
  • Vaxigrip được chỉ định phòng cúm cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

Lịch tiêm phòng:

  • Trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi tiêm 1 liều 0,25ml hoặc 0,5ml.
  • Người lớn và trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên tiêm 1 liều 0,5 ml.
  • Trẻ em dưới 9 tuổi nếu trước đây chưa bị cúm hoặc chưa từng tiêm vắc xin cúm thì nên tiêm 2 mũi. Mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 4 tuần.