Kính mời Quý khách tham khảo quy trình bảo lãnh viện phí nội trú tại Bệnh viện Quốc tế City.

DANH SÁCH CÔNG TY BẢO HIỂM TƯ NHÂN LIÊN KẾT VỚI CIH

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NGOẠI TRÚ