Bệnh viện quốc tế City đã ký thỏa thuận hợp tác thanh toán trực tiếp với nhiều công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước. Quý khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

 • Để sử dụng quyền lợi bảo lãnh trực tiếp vui lòng: Luôn xuất trình thẻ bảo hiểm, chứng minh nhân dân hoặc các chứng từ có liên quan của người bệnh tại quầy đăng ký của chúng tôi.
 • Khi người bệnh có thay đổi về công ty bảo hiểm hoặc có tham gia nhiều công ty bảo hiểm vui lòng thông báo cho chúng tôi để được tư vấn về quyền lợi tốt nhất.

Đối với các công ty bảo hiểm ngoài hệ thống chi trả trực tiếp:

 • Trường hợp điều trị ngoại trú:
 • Người bệnh sẽ được yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp các chứng từ cần thiết và hồ sơ bệnh án để người bệnh gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm của mình.
 • Trường hợp điều trị nội trú:
 • Người bệnh sẽ được yêu cầu đặt cọc một khoản tương ứng với chi phí ước tính điều trị.
 • Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng liên hệ với các công ty bảo hiểm để yêu cầu xác nhận bảo lãnh trực tiếp.
 • Nếu trong trường hợp chúng tôi chưa nhận được thư bảo lãnh trước hoặc trong ngày xuất viện thì người bệnh sẽ thanh toán chi phí điều trị.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp các chứng từ cần thiết và hồ sơ bệnh án để người bệnh gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm của mình.

Đối với các công ty bảo hiểm trong hệ thống chi trả trực tiếp:

 • Trường hợp điều trị ngoại trú:
 • Xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân.
 • Dựa trên thông tin bảo hiểm (tên nhà cung cấp bảo hiểm, số hợp đồng, loại hình bảo hiểm, …) mà người bệnh cung cấp chúng tôi sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm để kiểm tra về quyền lợi và yêu cầu bảo lãnh trực tiếp (nếu có quyền lợi cho ngoại trú).
 • Thông thường các công ty bảo hiểm sẽ trả lời trong vòng 30-60 phút.
 • Trường hợp điều trị nội trú:
 • Xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân.
 • Chúng tôi sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm của người bệnh để yêu cầu xác nhận bảo lãnh thanh toán.
 • Thông thường các công ty bảo hiểm sẽ gửi thư bảo lãnh từ trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ các chứng từ cần thiết.
 • Người bệnh sẽ được yêu cầu đặt cọc khoản tiền tương ứng với ước tính chi phí điều trị trước khi nhập viện hoặc thực hiện thủ thuật khi chúng tôi chưa nhận được thư bảo lãnh từ công ty bảo hiểm của người bệnh. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả sau khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh. (Vui lòng xem thêm chính sách đặt cọc để biết thêm quyền lợi của người bệnh).
 • Người bệnh sẽ thanh toán các khoản khấu trừ hay đồng chi trả.