Nhằm duy trì mức phí hợp lý cho rất nhiều người bệnh không có bảo hiểm y tế và tự chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe, chúng tôi thiết lập một chính sách giá ưu đãi đặc biệt với mức phí thấp hơn. Chính sách này chỉ áp dụng cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế (và cho những người bệnh có mua bảo hiểm y tế của các công ty bảo hiểm Việt Nam, chỉ áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam như một chính sách mà Bệnh viện Quốc tế City nhằm ủng hộ sự phát triển của ngành bảo hiểm y tế Việt Nam). Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho những người bệnh có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc có mua các sản phẩm bảo hiểm có hiệu lực ở trong và ngoài Việt Nam, cho dù các công ty này ký hay không ký thỏa thuận thanh toán trực tiếp với chúng tôi.

Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City, nhân viên tiếp tân, thư ký y khoa, bác sĩ, nhân viên phụ trách bảo hiểm và/ hoặc nhân viên thu ngân sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bảo hiểm nếu có, các quyền lợi bảo hiểm mà bạn được hưởng (quyền lợi bảo hiểm điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, các điều khoản loại trừ…). Với thông tin này, chúng tôi sẽ liên lạc với công ty bảo hiểm để yêu cầu bảo lãnh thanh toán viện phí cho bạn hoặc chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những giấy tờ cần thiết để bạn yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường.

Nhờ sự ủng hộ và thấu hiểu của bạn, Bệnh viện Quốc tế City sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả mọi đối tượng.