𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂 𝑴𝒆̣. 𝑪𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝑴𝒂𝒓𝒊 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒚 𝒕𝒂́, đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒐𝒏.
Khách hàng: Nguyễn Hoàng Yến ở Bình Chánh, TP.HCM.
CIH cảm ơn quý khách hàng Hoàng Yến và gia đình đã trải nghiệm hành trình Sinh Con Nghỉ Dưỡng tuyệt vời tại BV.
Lời cảm ơn gửi BS.CKI Cao Xuân Mari Hồng Hạnh - Khoa Phụ Sản
 
Đặt hẹn khám với BS. Hồng Hạnh: https://cih.com.vn/.../3315-bsck1-cao-xuan-mari-hong-hanh...
---------
👉 THÔNG TIN LỚP TIỀN SẢN DINH DƯỠNG THAI KỲ 20/8
--------------
Bệnh viện Quốc tế City
Số 3, đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.
ĐT: (028) 6280 3333 (Máy nhánh 0) để gặp tổng đài viên.