Dưới đây là Thư tri ân từ chị Phạm Trần Thanh Vy, đã trải nghiệm dịch vụ sinh lần đầu tiên tại Bệnh viện Quốc tế City. Chị sinh bé Gấu vào ngày 22/02/2020.