Tôi xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với các dịch vụ ở đây.

Tôi xin được đại diện mẹ tôi tên là Tăng Thị Phước có đôi lời cảm ơn các BS chuyên khoa như: BS Phượng, BS Tâm, BS Phương và có sự hỗ trợ của BS Sang đã tận tình chăm sóc cho mẹ. Đồng thời tôi cũng cám ơn mấy chị em điều dưỡng cũng rất tận tình chăm sóc cho mẹ.

Ngụy Thị Bảy