ts bs pham chi lang truong khoa chan thuong chinh hinh

TS. BS. PHẠM CHÍ LĂNG

Trưởng khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

1. Chuyên Khoa

Chấn Thương Chỉnh Hình

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Phạm Chí Lăng, với 27 năm kinh nghiệm trong chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, đã tham gia giảng dạy và làm việc tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Pháp Việt (FV). Về đào tạo, Bác sĩ Phạm Chí Lăng cũng từng đi tu nghiệp tại Bordeaux, Pháp và San Diego, California, Mỹ về chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình.

3. Quá Trình Công Tác

 • 1986 – 1993: Giảng viên bộ môn Chấn thương Chỉnh hình Đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ điều trị khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy
 • 1993 – 2002: Bác sĩ điều trị khoa Chi dưới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM
 • 1994 – 1995: Bác sĩ nội trú khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện DAX, Bordeaux, Pháp
 • 1999 – 1999: Bác sĩ nghiên cứu Đại học California, San Diego, Mỹ
 • 2002 – 2013: Bác sĩ phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Pháp Việt (FV)
 • 2013 – nay: Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quốc tế City, Giảng viên bộ môn Chấn thương chỉnh hình Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Giảng viên bộ môn Ngoại – Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1980 – 1986: Tốt nghiệp Y khoa tại trường Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình
 • 1994 – 1995: Theo học lớp đào tạo nội trú chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y khoa Bordeaux 2, Pháp
 • 06 – 09/1999: Tham gia khóa đào tạo chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học California, San Diego, Mỹ
 • 2000 – 2002: Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Dược TP.HCM
 • 2011: Tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Dược TP.HCM