ts bs bui chi viet bac si chuyen khoa ung buou

TS.BS.BÙI CHÍ VIẾT

Bác Sĩ Chuyên Khoa Ung Bướu

1. Chuyên Khoa

Ung Bướu

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Bùi Chí Viết có trên 33 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các trường đại học và bệnh viện lớn trong nước như bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu. Ngoài ra, Bác sĩ cũng tham gia nghiên cứu và là tác giả của rất nhiều tựa đề cho Tạp chí Y học TP. HCM – chuyên đề Ung bướu học.

3. Quá Trình Công Tác

 • 1983 – 1987: Trợ giảng – Bác sĩ điều trị, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 1988 – 1992: Trợ giảng, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 1993: Giảng viên, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 2007: Giảng viên chính, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 2008: Giảng viên chính – Phó trưởng bộ môn, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 1988 – 2000: Bác sĩ điều trị, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 2000 – 2008: Phó trưởng khoa, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu
 • 2009 – đến nay: Trưởng bộ môn – Trưởng khoa ngoại, bộ môn Phẫu thuật thực hành – Ung bướu, bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM – bệnh viện Ung bướu

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1983: Tốt nghiệp Bác sĩ, Đại học Y Dược TP.HCM
 • 1983 – 1987: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược TP.HCM
 • 1993 – 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 Ung thư, Đại học Y Dược TP.HCM
 • 1994 – 1996: Tốt nghiệp Thạc sĩ – Phẫu thuật đại cương, Đại học Y Dược TP.HCM
 • 2000 – 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 2 Ung thư, Đại học Y Dược TP.HCM
 • 2005 – 2011: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên nghành Ung thư, Đại học Y Dược TP.HCM