ths bs vo thi thuy nga truong khoa xet nghiem

THS.BS. VÕ THỊ THÚY NGA

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

1. Chuyên Khoa

Xét Nghiệm

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Võ Thị Thùy Nga có trên 21 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn trong nước như Bệnh viện Trung ương Huế, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, phòng khám Eurosten cell, Beckman Coulter Vietnam. Ngoài ra, Bác sĩ cũng từng có thời gian học tập và làm việc tại trường Universite Libre de Buxelless, Bỉ và Công ty Berlin Chemie, Đức. 

3. Quá Trình Công Tác

 • 10/1995 – 9/1996: Bác sĩ chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế
 • 10/1996 – 9/2010: Phó khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Huế
 • 8/2004 – 8/2005: Bác sĩ thực tập, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Erasmus, Brussel, Bỉ
 • 1/1998 – 12/2008: Bác sĩ cố vấn, thuộc ban Quản lý, Công ty Berlin Chemie, Đức
 • 10/2010 – 12/2012: Trưởng phòng Khoa học và Tiếp thị, thuộc Ban Quản lý, Công ty Beckman Coulter, Việt Nam
 • 11/2012 – 2/2015: Giám đốc điều hành, Phòng khám Eurostem Cell, TP. HCM
 • 04/2015 – 12/2015: Giám đốc nhóm phòng Thí nghiệm, thuốc ban Quản lý, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, TP. HCM

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Huế
 • 2005: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học cộng đồng, trường Universite de Buxelles, Bỉ
 • 2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học chức năng, Khoa Thí nghiệm, Đại học Y dược Huế
 • 2009: Hoàn thành khóa học tầm trung, chuyên nghành Chuyên viên Quản lý, trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
 • 2010: tốt nghiệp văn bằng DELT B1 tại Trung tâm Pháp ngữ
 • 2016: tốt nghiệp Bác sĩ gia đình, chuyên khoa định hướng, Đại học Y dược, TP. HCM