ths bs tran thi kim xuyen truong khoa san

THS. BS. TRẦN THỊ KIM XUYẾN

Trưởng Khoa Sản

1. Chuyên Khoa

Phụ Sản

2. Thông Tin Bác Sĩ

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 1997 và Thạc sĩ Y khoa năm 2004, Bác sĩ Xuyến có nhiều năm kinh nghiệm trong khoa Sản Phụ. Bác sĩ từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong các bệnh viện lớn như Phó Chủ nhiệm bộ môn Sản Phụ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trưởng khoa Sanh dịch vụ Bệnh viện Hùng Vương.

3. Quá Trình Công Tác

  • 1987 – 2002: Bác sĩ điều trị khoa Cấp cứu, khoa Sản bệnh, khoa Sanh Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Giảng viên Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM
  • 2002 – 2011: Bác sĩ Phó khoa Sanh Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
  • 2002 – 2011: Bác sĩ Trưởng khoa Sanh Dịch vụ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
  • 2011 – 2013: Phó Chủ nhiệm bộ môn Sản Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Từ 2013 đến nay: Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Quốc tế City, TP.HCM

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1987: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2004: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Y Dược TP.HCM