ths bs nguyen van nhom bac si chuyen khoa hoi suc tich cuc icu

THS. BS. NGUYỄN VĂN NHÔM

Bác Sĩ Chuyên Khoa Hồi Sức Tích Cực ICU

1. Chuyên Khoa

Hồi Sức Tích Cực

2. Thông Tin Bác Sĩ

Tốt nghiệp Đại học y Dược từ năm 2004, bác sĩ Nguyễn Văn Nhôm đã không ngừng đóng góp cũng như trau dồi kiến thức trong ngành Y. Với những kinh nghiệm có được từ những năm tháng làm việc tại các bệnh viện như Nhân dân Gia Định, Tâm Đức, cũng như những chuyến tu nghiệp trong nước và ngoài nước, bác sĩ Nguyễn Văn Nhôm là một nhân tố quan trọng trong Khoa Hồi sức Tích cực.

3. Quá Trình Công Tác

 • 2004 – 2009: Bác sĩ, Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • 2009 – 2010: Nghiên cứu sinh, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • 2010 – 2014: Bác sĩ, Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • 2007 – 2014: Bác sĩ Part-time, Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
 • 2013 – 2014: Bác sĩ Part-time, Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện FV
 • 2014 – nay: Bác sĩ, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1998-2004: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2004-2005: Bác sĩ Nội trú, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • 2006: Chứng chỉ Siêu âm chẩn đoán, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • 2008: Tu nghiệp, Universite de nanes, Pháp
 • 2008-2010: Thạc sĩ Y khoa, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2010: Chứng chỉ tham gia Khóa học Hồi sức Tích cực, Hospital for Tropical Disease Oxford University Clinical Reasearch Unit, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 09/2011 – 04/2012: Cardiac Electrophysiology certification, Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • 04/2013 – 07/2013: Echocardiology – vascular certification, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh