ths bs luc chanh tri truong khoa gay me hoi suc

THS.BS.LỤC CHÁNH TRÍ

Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức

1. Chuyên Khoa

Gây Mê Hồi Sức

2. Thông Tin Bác Sĩ

Tốt nghiệp trường y từ năm 1999, bác sĩ Lục Tránh Chí không ngừng trau dồi chuyên môn từ công việc cũng như từ các chuyến tu nghiệp đi Hàn Quốc, Malaysia. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng bác sĩ Tri đã có kinh nghiệm làm việc từ các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Trung tâm Đại học y. Bên cạnh đó, bác sĩ Trí còn xuất bản nhiều tài liệu quan trọng trong chuyên môn.

Hoạt động khoa học

  • 2004: Báo cáo tại Hội thào tổ chức bởi Tổ chưc Bác sĩ Gây mê, Hàn Quốc
  • 2011: Xuất bản bài nghiên cứu cho Tạp chí Y khoa, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Quá Trình Công Tác

  • 2001-2007: Bác sĩ gây mê, Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 2007-2014: Bác sĩ gây mê, Trung tâm Đại học Y
  • 2014 – nay: Trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y dược
  • 2005: Tu nghiệp chuyên môn Gây mê, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang, Hàn Quốc
  • 2010: Tu nghiệp Hồi sức và chăm sóc tích cực Nhi khoa, Viện Tim Quốc gia Malaysia
  • 2011: Thạc sĩ Y học, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh