ths bs le anh tuan bac si chuyen khoa nieu nam khoa

THS. BS. LÊ ANH TUẤN

Bác Sĩ Chuyên Khoa Niệu - Nam Khoa

1. Chuyên Khoa

Nam Khoa

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 20 năm công tác tại các bệnh viện lớn, Bác sĩ Lê Anh Tuấn là một chuyên gia đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiết Niệu – Nam Khoa, đồng thời bác sĩ cũng là thành viên của các tổ chức chuyên môn uy tín tại VIệt Nam và thế giới như Hội Nội Tiết Sinh Sản và Vô sinh Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSREM), Hội Thận – Niệu Việt Nam, Hiệp Hội Niệu Khoa Châu Âu (EAU), Hội Y Học Giới Tính Thế Giới (ISSM).

3. Quá Trình Công Tác

 • 1995- 1998: Bác sĩ Khoa Thận – Tiêu Hóa, Bệnh viện Trưng Vương
 • 1999- 2006: Bác sĩ Niệu – Trung tâm Y Khoa Medic chuyên về nội soi chẩn đoán và nội soi điều trị Laser về Niệu .
 • 2006 – 2009: Bác sĩ Khoa Nam Học BV Bình Dân, – Tu nghiệp Nam Khoa và Phẫu thuật Vi phẫu tại Ấn Độ,  tu nghiệp Niệu Khoa và Laser điều trị tại Ấn Độ, Thái Lan
 • Từ 2009 -2012 Bác sĩ Nam khoa và Niệu khoa – Khoa Điều trị Kỹ thuật cao BV Bình Dân; Cán bộ Giảng dạy Trung tâm Huấn luyện nội soi và Phẫu thuật nội soi Niệu BVBD
 • Bác sĩ hợp tác Phòng Khám Quốc Tế Victoria năm 2011 – 2012
 • Từ 2013: Bác sĩ  Khoa Niệu – Nam Khoa Bệnh viện Quốc tế City
 • Thành viên Hội Nội Tiết Sinh Sản và Vô sinh Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSREM)”
 • Thành viên Hội Tiết niệu – Thận học TPHCM,  Hội Thận – Niệu Việt Nam
 • Thành viên Hiệp Hội Niệu Khoa Châu Âu (EAU)
 • Thành viên Hội Y Học Giới Tính Thế Giới (ISSM)

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ Trường Đại Học Y Dược – TP Hồ Chí Minh
 • 2006: Thạc sĩ Y Khoa chuyên ngành Niệu
 • 2006 – 2009: Tu nghiệp Nam Khoa và Phẫu thuật Vi phẫu tại Ấn Độ,  tu nghiệp Niệu Khoa và Laser điều trị tại Ấn Độ, Thái Lan