ths bs do duc tin bac si chuyen khoa kham suc khoe

THS. BS. ĐỖ ĐỨC TÍN

Bác Sĩ Chuyên Khoa Khám Sức Khỏe

1. Chuyên Khoa

Khám Sức Khỏe Tổng Quát

2. Thông Tin Bác Sĩ

  • 15 năm kinh nghiệm thực hành chuyên khoa Nội thần kinh tại bệnh viện  Chợ Rẫy, TPHCM, chuyên về bệnh lý mạch máu não và các bệnh lý nặng-cấp cứu nội thần kinh. Nghiên cứu sinh về bệnh lý mạch máu não cho luận án thạc sĩ Y khoa.
  • 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp chương trình nội trú chuyên khoa Y học gia đình tại bang Minnesota, Hoa Kỳ năm 2006-2009.

3. Quá Trình Công Tác

  • 1986 – 2000: Bác sĩ khoa Nội thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy  
  • 2006-2009: Bác sĩ nội trú chuyên khoa Y học gia đình, bệnh viện Regions và Fairview Medical Center, Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1988: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 1993: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 nội thần kinh, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2006: Tốt nghiệp chứng chỉ tương đương bác sĩ Y khoa gia đình (ECFMG) tại Hoa Kỳ.