ths bs bui thi xuan nga bac si chuyen khoa tim mach

THS.BS.BÙI THỊ XUÂN NGA

Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch

1. Chuyên Khoa

Tim Mạch

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với bề dày 16 năm công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Quốc Tế City, Bác sĩ Bùi Thị Xuân Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về nội tim mạch.

3. Quá Trình Công Tác

  • 2001-2005: Bác sĩ Nội trú, bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (Thực tập)
  • 2005-2013: Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim Mạch, bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
  • 2013-nay: Bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 2001: Tốt Nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
  • 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Lão khoa.
  • 2011: Tốt nghiệp Cao học Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Lão khoa.