bs ong kien huy bac si chan doan hinh anh

BS. ÔNG KIẾN HUY

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

1. Chuyên Khoa

Chẩn đoán hình ảnh

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 17 năm kinh nghiệm và làm việc tại các bệnh viện lớn như Chợ Rẩy, Quận 1 .

3. Quá Trình Công Tác

  • 1979 : tốt nghiệp khoa chẩn đoán hình ảnh tại trường đại học y dược TPHCM.

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1980 – 1989 : bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
  • 1989 – 2017 : Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
  • 1995-1996 : bác sĩ thực tập ở Centre Hospitalier Universitaire Amieins  Pháp.
  • 1999 : Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Centre Hospitalier Universitaire Lyon tại Pháp.
  • 2002-2003 : bac sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Centre Hospitalier Universitaire Amiens, Pháp.