bs le duc tho giam doc y khoa phong kham quoc te city va truong khoa da lieu

BS LÊ ĐỨC THỌ

Giám đốc Y khoa Phòng Khám Quốc Tế City và Trưởng khoa Da Liễu

1. Chuyên Khoa

Da Liễu

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 35 năm nghiên cứu và điều trị trong lĩnh vực Y tế cùng với kinh nghiệm trên 10 năm Quản trị bệnh viện, bác sĩ Lê Đức Thọ đảm nhận trọng trách điều hành và quản trị hệ thống tại phòng khám Quốc tế City

3. Quá Trình Công Tác

 • 1981 – 1991: Bác sĩ điều trị tại Trạm Da liễu – Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang
 • 1992 – 1998: Trưởng phòng Giám định Bảo Hiểm Y Tế TP.HCM
 • 3/2001 – 11/2011: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ 1
 • 4/2010 – 11/2011: Giám Đốc Điều Hành tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 1
 • 12/2011 – 10/2012: Bác sĩ điều trị và Giám Đốc Điều Hành tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 2
 • 11/2012 – 7/2016: Bác sĩ điều trị tại khoa Khám Ngoại Trú – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
 • 7/2016 – nay: Bác sĩ điều trị Da Liễu và Giám Đốc Y Khoa tại Phòng Khám Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

 • 1980: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
 • 1997: Hoàn tất chương trình đào tạo Bảo hiểm Y tế & Bảo hiểm Xã hội do Liên đoàn các công ty Bảo hiểm Pháp FFSA 
 • 2012: Chương trình Thực hành chuyên đề Laser y học và Laser ngoại khoa của Viện Vật lý Y Sinh Học
 • 2015: Chứng chỉ Giám đốc Điều hành từ Viện Quản lý PACE