bac si le dang liem bac si chan doan hinh anh

BÁC SĨ LÊ ĐĂNG LIÊM

Bác Sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh

1. Chuyên Khoa

Chẩn Đoán Hình Ảnh

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Lê Đăng Liêm đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại nhiều bệnh viện khác nhau, như Hùng Vương, Trung tâm Y khoa đại học Y.

Hoạt động khoa học

  • 2004: Đồng tác giả xuất bản sách ” Siêu âm chẩn đoán”

3. Quá Trình Công Tác

  • 1991 – 1992: Bác sĩ chẩn đoán Siêu âm, Bệnh viện Hùng Vương
  • 1993 – 1994 : Bác sĩ chẩn đoán siêu âm, Trung tâm Y khoa MEDIC
  • 1994 – 2014: Trưởng khoa Siêu âm, Trung tâm Đại học Y
  • 2014 – nay: Bác sĩ chẩn đoán siêu âm, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1980: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh