bac si ckii nguyen bach hue truong khoa nhi

BÁC SĨ CKII NGUYỄN BẠCH HUỆ

Trưởng Khoa Nhi

1. Chuyên Khoa

Nhi Khoa

Hồi Sức Tích Cực Nhi

2. Thông Tin Bác Sĩ

Quá trình công tác gần 30 năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã giúp bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán & điều trị các bệnh lý về Nhi khoa, đặc biệt là bệnh nhân nặng ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức Tích cực. Bác sĩ có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá cao, được báo cáo trong và ngoài nước như: Am. J. Trop. Med. Hy; PloS Neglected Tropical Disease; The New England Journal of Medicine…

3. Quá Trình Công Tác

  • 1984 – 1987: Bác sĩ điều trị khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sông Bé
  • 1988: Bác sĩ điều trị khoa Nội Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM
  • 1988 – 1993: Bác sĩ điều trị khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM
  • 1993 – 1996: Bác sĩ Phó khoa Cấp cứu – Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM
  • 1996 – 2013: Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM
  • Từ 2013 đến nay: Bác sĩ Trưởng khoa Nhi và Hồi sức Tích cực Nhi Bệnh viện Quốc tế City, TP.HCM

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1983: Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên ngành Nhi
  • 1997: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 – Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên ngành Nhi
  • 2003: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 2 – Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên ngành Nhi