bac si ckii le kim sang bac si chuyen khoa noi tieu hoa va noi soi

BÁC SĨ CKII LÊ KIM SANG

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa Và Nội Soi

1. Chuyên Khoa

Nội Soi

Nội Tiêu Hóa

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị trong lĩnh vực nội soi và nội tiêu hóa, bác sĩ Lê Kim Sang đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện Quốc tế City.

3. Quá Trình Công Tác

  • 05/1987 – 02/1998: Bác sĩ điều trị Khoa Nội Tiêu Hóa, Bệnh viện Trưng Vương.
  • 03/1998 – 02/2003: Bác sĩ Phó Trưởng Khoa Nội Tiêu Hóa, Bệnh viện Trưng Vương.
  • 03/2003 – 08/2016: Bác sĩ Trưởng Khoa Nội Tiêu Hóa, Bệnh viện Trưng Vương
  • 08/2016 – nay: Bác sĩ Nội Tiêu Hóa và Nội Soi, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 02/1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa, Đại học Y Dược TP.HCM
  • 1990: Chứng chỉ Nội Soi tiêu Hóa, TT Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế
  • 1992: Chứng chỉ Nội Soi tiêu Hóa Chẩn đoán và điều trị, Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2007: Nội Soi tiêu Hóa điều trị, Bệnh viện Bình Dân.
  • 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa Cấp I, Học viện Quân Y
  • 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên Khoa Cấp II, Học viện Quân Y