bac si ckii ha thi kim hong truong khoa kham suc khoe bac si noi tiet

BÁC SĨ CKII HÀ THỊ KIM HỒNG

Trưởng Khoa Khám Sức Khỏe - Bác sĩ Nội Tiết

1. Chuyên Khoa

Nội Tiết

Khám Sức Khỏe Tổng Quát

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Hà Thị Kim Hồng là bác sĩ chuyên khoa II về Nội tiết với 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện 115. Hiện bác sĩ là Trưởng khoa Khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế City, kiêm Ủy viên ban chấp hành Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam và Ủy viên ban chấp hành Hội Nội tiết và Đái tháo đường Tp HCM.

3. Quá Trình Công Tác

  • 1/1991 – 6/1991: Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 115
  • 7/1991 – 1992: Bác sĩ điều trị, Khoa Nhi, Bệnh viện 115
  • 1993 – 2003: Bác sĩ điều trị, Khoa Nội, Bệnh viện 115
  • 2003 – 2004: Phó Trưởng khoa, Khoa Nội, Bệnh viện 115
  • 2004 – 5/2010: Trưởng Khoa, Khoa Nội tiết, Bệnh viện 115
  • 6/2010 – 10/2015: Bác sĩ điều trị, Khoa Nội tiết, Bệnh viện 115
  • Hiện nay: Trưởng Khoa Khám sức khỏe tổng quát, Bệnh viện Quốc tế City

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1990: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y dược TP. HCM
  • 2001: Bác sĩ CKI, Đại học Y dược TP. HCM
  • 2006: Bác sĩ CKII, Đại học Y dược TP. HCM