BÁC SĨ CKI TRẦN HIẾU | BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

1. Chuyên Khoa

Mắt

2. Thông Tin Bác Sĩ

Bác sĩ Trần Hiếu có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn trong nước như Bệnh viện Nhân dân 115, Trung tâm Y khoa Nét Vạn Phúc, bệnh việnTân Hưng.

3. Quá Trình Công Tác

  • 2004 – 10/2008: Bác Sĩ Khoa Mắt, Bệnh viên Nhân Dân 115.
  • 12/2008 – 1/2015: Bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Net Vạn Phúc.
  • 2/2015 – 3/2016: Bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng.

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 10/2000: Tốt nghiệp Bác sĩ, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • 10/2015: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Khoa Mắt, Đại học Y Dược TP. HCM.
  • 9/2014: Chứng nhận Phaco, Bệnh viện Mắt TP. HCM.
  • 11/2015: Chứng nhận Laser YAG, Bệnh viện Mắt TP. HCM.
Hỗ trợ tư vấn

Trân trọng cảm ơn quý khách! Quý khách vui lòng để lại tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc cho quý khách