bac si cki nguyen thi le lieu bac si chuyen khoa nhi

BÁC SĨ CKI NGUYỄN THỊ LỆ LIỄU

Bác Sĩ Chuyên Khoa Nhi

1. Chuyên Khoa

Nhi Khoa

2. Thông Tin Bác Sĩ

Với gần 30 năm công tác trong lĩnh vực Nhi khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực Hồi sức tích cực Nhi, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Liễu không ngừng cố gắng trau dồi và đóng góp khả năng, kinh nghiệm của mình để phục vụ các bệnh nhân nhỏ tuổi.

3. Quá Trình Công Tác

  • 1987-1990: Bác sĩ, Khoa Nhi, Bệnh viện Quận 6
  • 1990-2014: Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng I
  • 6/2006-9/2006: Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực phẫu thuật tim, Viện tim Tp. Hồ Chí Minh

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1987: Bác sĩ Nhi khoa, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
  • 2002: Bác sĩ Nhi khoa CKI, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh