bac si ck ii nguyen thi hoa truong khoa dinh duong

BÁC SĨ CK II NGUYỄN THỊ HOA

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng

1. Chuyên Khoa

Dinh Dưỡng

2. Thông Tin Bác Sĩ

Xuất thân từ bác sĩ Nhi, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa nghiên cứu thêm chuyên môn Dinh dưỡng từ những năm tháng làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Tp. Hồ Chí Minh. Sau đó, bác mở rộng về chuyên môn của mình, không giới hạn chỉ ở Nhi khoa mà cả Dinh dưỡng cho người lớn. Với kinh nghiệm và kiến thức về Dinh dưỡng của mình, bác sĩ Hoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chữa trị và hồi phục của bệnh nhân với những chỉ định dinh dưỡng chặt chẽ hợp tác cùng với các bác sĩ chuyên khoa. 

3. Quá Trình Công Tác

  • 1982 – 1987: Bác sĩ Nhi khoa, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1987 – 1994: Bác sĩ Nhi khoa và Bác sĩ Dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 1
  • 1994 –  2012: Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 1

4. Bằng Cấp Chuyên Môn

  • 1981: Bác sĩ Nhi khoa, Đại học Y khoa Hà Nội
  • 1987: Bác sĩ Nhi khoa CKI, Đại học Y khoa Tp. Hồ Chí Minh
  • 2002: Bác sĩ Nhi khoa CKII, Đại học Y khoa Tp. Hồ Chí Minh