Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Y Khoa Gia Đình - Nội Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Gây Mê Hồi Sức

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Phó Giám Đốc Y Khoa - Phụ trách khối Nội  và Trưởng Khoa Nội trú - Hồi Sức Tích Cực

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Gây Mê Hồi Sức

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát - Hô Hấp

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Tiêu Hóa và Nội Soi

Chức vụ: GĐ Y Vụ - Đối Ngoại

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Niệu

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Hồi Sức Tích Cực ICU

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Nội Thần Kinh

Chức vụ: Bác sĩ Chuyên Khoa Gây Mê - Hồi Sức Cấp Cứu